krwotok

7, Krwotok z tętnicy skroniowej:
a= Tamowanie krwi za pomocą ucisku ręcznego, tj, [to jest], przez przyciśnięcie tętnicy palcami do kości czaszki.
b= W wypadku złamania kości należy założyć opatrunek uciskowy [zwinięty bandarz, kłąb gazy].
c= Sposób bandarzowania głowy za pomocą chusty.

11, Krwotoki z tętnicy ramieniowej:
a= Ucisk ręczny tętnicy ramieniowej przy jednoczesnym uniesieniu zranionej kończyny ku górze.
b= Założenie opaski na ramię
c= Przy krwotogu z górnej części tętnicy - ucisk tętnicy pachowej lub podobojczykowej.

12, Krwotok z tętnicy przedramienia i dłoni:
a= Ucisk ręczny naczynia przy równoczesnym uniesieniu kończyny ku górze.
b= Ucisk naczynia przez zgięcie kończyny w łokciu z równoczesnym włożemiem tamponu uciskowefo.
c= Założenie opaski uciskającej w dolnej części ramienia.
d= Tamowanie krwotoku z naczyń dłoni przez zaciśnięcie jej na tamponie.

14, Krwotok z tętnic podudzia i stopy:
a= Uniesienie kończyny ku kórze
b= Założenie opatrunku uciskowego
c= Założenie opaski w dolnym odcinku łuda.

9, Krwotok z tętnicy podobojczykowej:
a= Uciskanie tętnicy kciukiem przy równoczesnym oparciu czterech palców na karku chorego
b= Uciskanie tęsnicy czterema palccami kciók oparty na karku chorego.
c= Ucisk dołu nadobojczykowego pięścią.
d= Opatrunek uciskowy [kłąb gazy lub zwinięty bandarz].

8, Krwotok z tętnicy szyjnej:
a= Uciskanie tętnicy kciukiem w kierunku kręgosłupa ratownik stoi przed chorym. Cztery palce oparte na karku.
b= Uciskanie tętnicy czterema palcami ratowmik stoi za chorym kciuk oparty na karku.
W obu wypadkach głowę chorego należy przechylać w stronę zranionego miejsca.

13, Krwotok z tętnicy udowej:
a= Ucisk tętnicy udowej pięścią na rękę uciskającą należy położyć drugą rękę, aby wzmocnić nacisk.
b= Uciskanie tętnicy udowej dwoma kciukami.
c= Przy krwotokach z dolnych odcinków tętnicy udowej założyć opaskę powyżej zranienia.
d= Ucisk tętnicy udowej przez włożenie w pachwinę twardego tamponu, zgięcie kończyny w stawie i przyciśnięcie jej do kości miednicy.

10, Krwotoki z okolic dołu pachowego lub górnej części ramienia:
a= ucisk ręczny tętnicy: podobojczykowej chory ułożony w pozycji półleżącej, oparty o kolana ratownika.
b= Odciągnięcie jak najbardziej w kierunku pleców kończyn górnych i związanie ich razem.
c= Włożenie twardego tamponu do dołu pachowego i dociśnięcie ramienia do kladki piersiowej.
d= Oburęczne uciskanie tętnicy pachowej.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply